LIEBSTER AWARDLemparkan segala soalan, maka saya sedia menjawapnya dengan hati yang gembira.